Производи

Располагаме со преку 4000 производи и постојано работиме на нови идеи и збогатување на нашата понуда. Нудиме огромен избор на вештачко цвеќе, репроматеријали за пакување и декорирање, разни видови корпи, керамика, декоративно стакло, сувенири, сезонски производи (новогодишни, велигденски и летни артикли). Наша цел да им овозможиме на нашите клиенти да создадат подобри вредности и успех во работата.